Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Begrotingsakkoord: wat betekent dat voor u?

Begrotingsakkoord: wat betekent dat voor u?

Nieuws
12/10/2021

Werkend koppel moet 150 euro minder belastingen betalen

Iedereen die in ons land werkt, krijgt een belastingskorting. Voor werkende alleenstaanden zou het gaan om 50 euro, voor een werkend koppel zou dat oplopen tot 150 euro korting. Dat geld zou er komen via een hervorming van de ‘bijzondere bijdrage sociale zekerheid’.

Tegemoetkoming voor hoge energieprijzen

De energieprijzen zijn de jongste maanden aan een zorgwekkende opmars bezig. De regering heeft beslist om het uitgebreide sociaal tarief te verlengen voor de meest kwetsbaren - ongeveer 2 miljoen mensen - tot het einde van het eerste kwartaal van volgend jaar, goed voor een gemiddelde verlichting van 650 euro op de energiefactuur. Daar komt voor die mensen nog een winterkorting van 80 euro bovenop. Een tweede pakket maatregelen geldt voor alle gezinnen en ondernemingen, waarbij de federale heffingen en bijdragen onder meer worden omgevormd naar een accijns. Dat zou voor een gemiddeld gezin 30 tot 50 euro op jaarbasis moeten opleveren. Er komt ook een verbeterde consumentenbescherming, zodat leveranciers niet meer zomaar het voorschot kunnen aanpassen.

De oppositiepartijen reageren kritisch op dit energieluik. Ze hekelen vooral dat de ploeg-De Croo een inspanning doet voor de meest kwetsbaren, terwijl de fors gestegen energiekosten een groter deel van de bevolking treffen.

Strengere aanpak langdurig zieken

Om meer mensen aan het werk te krijgen wordt langdurige ziekte strenger aangepakt. Zo zullen werknemers na tien weken afwezigheid een vragenlijst in het kader van herintegratie moeten invullen. Wie dat hardnekkig weigert, kan 2,5 procent van de uitkering verliezen. Ook werkgevers met bovenmatig veel langdurig zieken kunnen daar ook een sanctie voor krijgen, 2,5 procent van de loonkosten per kwartaal. Tot slot kunnen ook ziekenfondsen een deel van hun middelen verliezen als ze er niet in slagen voldoende mensen aan het werk te helpen.

Arbeidsmarkthervormingen

Wie langdurig werkloos is geweest en aan de slag gaat in een knelpuntberoep, zal de eerste drie maanden een kwart van de uitkering kunnen behouden. Er komt ook een hervorming van het ontslagrecht aan, waarbij de opzegperiode gebruikt zal kunnen worden om mensen al op te leiden voor een andere job.

 Ziektebriefje voor één dag wordt afgeschaft

Het ziektebriefje wordt afgeschaft voor één dag ziekte - met een maximum van drie dagen per jaar. De maatregel geldt niet voor wie bij een KMO werkt.

Vierdagenwerkweek

Het wordt ten slotte eenvoudiger voor bedrijven om een vierdagenwerkweek in te voeren. Werknemers kunnen dan een volledige werkweek van 38 uur op 4 dagen presteren. Dat was ook vandaag in de praktijk wel al mogelijk, maar de nieuwe regeling zal dat makkelijker maken.

Auteurs: